StihoveBG.com - Нови творби :: aza_9 https://www.stihovebg.com/ Най-новите творби на :: aza_9 :: в StihoveBG.com ПИШАТ ЗВЕЗДИТЕ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/PISHAT-ZVEZDITE/255077.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/PISHAT-ZVEZDITE/255077.html публикувана: 2019-12-05, автор: aza_9, прочити: 25, коментари: 1 НА ЛЮБОВТА ПЪСТРИЯТ БУКЕТ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/NA-LYUBOVTA-PASTRIYAT-BUKET/255062.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/NA-LYUBOVTA-PASTRIYAT-BUKET/255062.html публикувана: 2019-12-04, автор: aza_9, прочити: 30, коментари: 3 ПОСЛЕДНО СБОГОМ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/POSLEDNO-SBOGOM/255036.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/POSLEDNO-SBOGOM/255036.html публикувана: 2019-12-02, автор: aza_9, прочити: 33, коментари: 2 ЗАБРАВЕН СПОМЕН https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/ZABRAVEN-SPOMEN/255020.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/ZABRAVEN-SPOMEN/255020.html публикувана: 2019-12-01, автор: aza_9, прочити: 27, коментари: 0 ПРАЗНИЧНО ПОЖЕЛАНИЕ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/PRAZNICHNO-POZHELANIE/254576.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/PRAZNICHNO-POZHELANIE/254576.html публикувана: 2019-10-29, автор: aza_9, прочити: 34, коментари: 1 ЗА РОДИНАТА https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/ZA-RODINATA/254546.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/ZA-RODINATA/254546.html публикувана: 2019-10-27, автор: aza_9, прочити: 32, коментари: 5 ЗА ИЛЮЗИИТЕ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/ZA-ILYUZIITE/254514.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/ZA-ILYUZIITE/254514.html публикувана: 2019-10-24, автор: aza_9, прочити: 35, коментари: 5 С ВЪЗТОРЖЕН ЗОВ https://www.stihovebg.com/Proza/Miniatyuri/S-VAZTORZHEN-ZOV/254501.html https://www.stihovebg.com/Proza/Miniatyuri/S-VAZTORZHEN-ZOV/254501.html публикувана: 2019-10-23, автор: aza_9, прочити: 28, коментари: 1 ТЪРСЯ ТЕ В СПОМЕНИТЕ СТАРИ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/TARSYA-TE-V-SPOMENITE-STARI/254486.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/TARSYA-TE-V-SPOMENITE-STARI/254486.html публикувана: 2019-10-22, автор: aza_9, прочити: 32, коментари: 4 ОБИЧАМ ТЕ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/OBICHAM-TE/254449.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/OBICHAM-TE/254449.html публикувана: 2019-10-18, автор: aza_9, прочити: 45, коментари: 4 ПОМИРЕНА https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/POMIRENA/254421.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/POMIRENA/254421.html публикувана: 2019-10-16, автор: aza_9, прочити: 34, коментари: 5 В ЛУННО БЕЗУМИЕ (2) https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/V-LUNNO-BEZUMIE-2/254397.html https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/V-LUNNO-BEZUMIE-2/254397.html публикувана: 2019-10-14, автор: aza_9, прочити: 30, коментари: 2 В ПЛЕН НА ЛЮБОВТА https://www.stihovebg.com/Proza/Miniatyuri/V-PLEN-NA-LYUBOVTA/254366.html https://www.stihovebg.com/Proza/Miniatyuri/V-PLEN-NA-LYUBOVTA/254366.html публикувана: 2019-10-11, автор: aza_9, прочити: 36, коментари: 0 ИГРИТЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ https://www.stihovebg.com/Proza/Eseta/IGRITE-NA-VAZRASTNITE/254337.html https://www.stihovebg.com/Proza/Eseta/IGRITE-NA-VAZRASTNITE/254337.html публикувана: 2019-10-09, автор: aza_9, прочити: 32, коментари: 10 ЗА ВИНАТА https://www.stihovebg.com/Proza/Publitsistika/ZA-VINATA/254256.html https://www.stihovebg.com/Proza/Publitsistika/ZA-VINATA/254256.html публикувана: 2019-10-02, автор: aza_9, прочити: 43, коментари: 7 ДОШЛО ЛИ Е ВЕЧЕ ВРЕМЕ https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/DOSHLO-LI-E-VECHE-VREME/254229.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/DOSHLO-LI-E-VECHE-VREME/254229.html публикувана: 2019-09-29, автор: aza_9, прочити: 36, коментари: 3 ПОСЛЕДНОТО ЧУРУЛИКАЩО ЯТО https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/POSLEDNOTO-CHURULIKASHTO-YATO/254090.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/POSLEDNOTO-CHURULIKASHTO-YATO/254090.html публикувана: 2019-09-17, автор: aza_9, прочити: 53, коментари: 0 И ОБНОВЕН ДЕНЯТ ЗАСИЯВА https://www.stihovebg.com/Poeziya/Peyzazhna/I-OBNOVEN-DENYAT-ZASIYAVA/254067.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Peyzazhna/I-OBNOVEN-DENYAT-ZASIYAVA/254067.html публикувана: 2019-09-16, автор: aza_9, прочити: 60, коментари: 2 ПЪТУВАНЕТО https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/PATUVANETO/254040.html https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/PATUVANETO/254040.html публикувана: 2019-09-13, автор: aza_9, прочити: 63, коментари: 0 С ПЕЧАТ ОТ БОЛКА ДОГОВОР ПОДПИСАХ https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/S-PECHAT-OT-BOLKA-DOGOVOR-PODPISAH/254007.html https://www.stihovebg.com/Proza/Impresii/S-PECHAT-OT-BOLKA-DOGOVOR-PODPISAH/254007.html публикувана: 2019-09-10, автор: aza_9, прочити: 68, коментари: 2