StihoveBG.com - Нови творби :: prismehulnik https://www.stihovebg.com/ Най-новите творби на :: prismehulnik :: в StihoveBG.com Женска поезия https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/ZHenska-poeziya/235124.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/ZHenska-poeziya/235124.html публикувана: 2017-03-28, автор: prismehulnik, прочити: 165, коментари: 3 Резенче лимон със изгрев и текила https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Rezenche-limon-sas-izgrev-i-tekila/235123.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Rezenche-limon-sas-izgrev-i-tekila/235123.html публикувана: 2017-03-28, автор: prismehulnik, прочити: 158, коментари: 0 Въпроси https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Vaprosi/233906.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Vaprosi/233906.html публикувана: 2017-02-24, автор: prismehulnik, прочити: 157, коментари: 0 На Дани https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Na-Dani/233851.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Na-Dani/233851.html публикувана: 2017-02-22, автор: prismehulnik, прочити: 201, коментари: 0 Забрава https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Zabrava/233850.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Zabrava/233850.html публикувана: 2017-02-22, автор: prismehulnik, прочити: 156, коментари: 0 Орх-идеи https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Orh-idei/233802.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Orh-idei/233802.html публикувана: 2017-02-21, автор: prismehulnik, прочити: 168, коментари: 0 Живот като компютърна игра https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/ZHivot-kato-kompyutarna-igra/233801.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/ZHivot-kato-kompyutarna-igra/233801.html публикувана: 2017-02-21, автор: prismehulnik, прочити: 218, коментари: 2 Пепел момиче https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Pepel-momiche/233740.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Pepel-momiche/233740.html публикувана: 2017-02-20, автор: prismehulnik, прочити: 171, коментари: 0 Голи души https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Goli-dushi/233615.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Goli-dushi/233615.html публикувана: 2017-02-16, автор: prismehulnik, прочити: 180, коментари: 2 „Хлебарки” https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Hlebarki/233614.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Hlebarki/233614.html публикувана: 2017-02-16, автор: prismehulnik, прочити: 171, коментари: 3 Вълчицата https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Valchitsata/233525.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Valchitsata/233525.html публикувана: 2017-02-14, автор: prismehulnik, прочити: 167, коментари: 6 Макове https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Makove/233524.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Makove/233524.html публикувана: 2017-02-14, автор: prismehulnik, прочити: 126, коментари: 0 Ни сълза https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Ni-salza/233424.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/Ni-salza/233424.html публикувана: 2017-02-13, автор: prismehulnik, прочити: 112, коментари: 0 Децата на Прехода https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Detsata-na-Prehoda/233423.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Detsata-na-Prehoda/233423.html публикувана: 2017-02-13, автор: prismehulnik, прочити: 91, коментари: 1 Досието на Надежда https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Dosieto-na-Nadezhda/233349.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Dosieto-na-Nadezhda/233349.html публикувана: 2017-02-11, автор: prismehulnik, прочити: 123, коментари: 0 И те мълчат... https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/I-te-malchat/233348.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Lyubovna/I-te-malchat/233348.html публикувана: 2017-02-11, автор: prismehulnik, прочити: 134, коментари: 0 Бяла врана https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Byala-vrana/233274.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Druga-poeziya/Byala-vrana/233274.html публикувана: 2017-02-10, автор: prismehulnik, прочити: 119, коментари: 1 Кой? https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Koy/233273.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Koy/233273.html публикувана: 2017-02-10, автор: prismehulnik, прочити: 87, коментари: 0 Лагерен Огън https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Lageren-Ogan/233198.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Filosofska/Lageren-Ogan/233198.html публикувана: 2017-02-08, автор: prismehulnik, прочити: 113, коментари: 0 Поколение https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Pokolenie/233197.html https://www.stihovebg.com/Poeziya/Grazhdanska/Pokolenie/233197.html публикувана: 2017-02-08, автор: prismehulnik, прочити: 102, коментари: 1