StihoveBG.com
Начало

Статистика
   Произведения: 167,163
   Потребители: 12,430
   Автори: 4,038
   Коментари: 325,130
   Точки: 2,670,147
   Съобщения: 184,126
   Лексикони: 4,509
   Снимки: 10,722

Следете ни в
Следете stihovebg в Facebook Следете stihovebg в Twitter
Творба - информация

Енравота ( Първо действие )

ЕНРАВОТА

                                         ( 814 - 831 )

Действащи лица:

Енравота - български канартикин приел християнството
Кхан Омуртаг - български владетел
Шаман - жрец на бог Тангра
Мария - любима на Енравота
Диченг, Дукум, Чок, Окор и Онегавон - боили
Кинам - пленник на българите, учител на Енравота
Исбул - кавхан
Кхан Маламир - владетел на българите
Звиница - брат на Енравота
Шаманът на Мадара, войници, ромейски пратеници и министри
                               ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

                                   ПЪРВА СЦЕНА                                                                           ( Плиска в руини, зима )

ДИЧЕНГ: ( Към Чок ) Сега е твой ред! Ти оставаш тук! А когато се върне Дукум, аз тръгвам за Месемврия! Такава е волята на кхана Омуртаг!
ЧОК: Да бъде волята му! Макар, че желанието ми е да бъда редом с  него в степите край Днепър, в борбата с нашественниците!
ДИЧЕНГ: Проклетници! Напаст хазарска! И маджарите са с тях! Но    с помощта на великия Тангра ще ги отблъснем! Вярвам в това!
ЧОК: Какви са вестите от пратениците ни във франкско? Дано те да  си стоят там, където са! Нали си поделихме Авария, какво още да искат?
ДИЧЕНГ: Вестите са добри! Лудовиг е за мир! Ромеите не са го убедили за общ съюз срещу нас!
ЧОК: Обградени сме отвсякъде! Ромеи, франки, хазари и какви ли    още не! Добре,  че славяните си кротуват!
ДИЧЕНГ: Аварите паднаха! Но винаги се появява нов враг! Защо      българите на Волга не ни помагат?
ЧОК: И те си имат своите грижи! И те се борят! Между тях и нас е    издигната стената от ненавиждащите ни народи!
ДИЧЕНГ: Погледни! Плиска е в руини! Ромеите си помислиха, че са  ни нанесли смъртоносен удар право в сърцето! Но нашият                дух не е само в един град! Подцениха ни и си получиха  заслуженото за пореден път! В планинските проходи!
ДУКУМ: ( влиза ) Боили, лоши вести! Месемврия падна! Ромеите ни  изненадаха! С кораби дойдоха и ни надвиха! Отстъпихме и още отстъпваме! Нямаме достатъчно войници! Ще си върнат и другите градове, които взехме при Крум! Провалихме се! Кхана няма да ми прости! Тангра ми е свидетел, сторих каквото можах!
ЧОК: Успокой се! Пийни малко кумис! ( сипва му ) Седни, друже!Кой е очаквал? Нападение посред зимата от ромеите!
ДУКУМ: Там няма сняг! По- голямата част от армията ни е край        Днепър! Явно са узнали!
ДИЧЕНГ: Ще атакуват само важните крепости, които им отнехме!      Няма да посмеят да дойдат насам! Кой командва, кой те замества сега?
ДУКУМ: Исбул!
ДИЧЕНГ: ( към Чок ) Ти си намесника на кхана сега! Какво ще правим?
ЧОК: Дукум, връщаш се и организираш по- яка отбрана край          Загоре, преди проходите! Проходите да поеме Исбул! А ти,              Диченг, заминаваш за Днепър! Няма да ти е лесно да съобщиш  лошите новини на кхана! Но това е самата истина! И нека Тангра бъде с нас!
ВСИЧКИ: Слава на Тангра! ( излизат )


                                          ВТОРА СЦЕНА
                         ( Лагер на българите край Днепър )

ШАМАН: ( гадае по вътрешностите на убито животно ) Погледни,     кхане! Тангра ни праща добри вести! Победата е близо! Ще победим!
КХАН ОМУРТАГ: Окрили ни, Тангра! Дай сила на духа ни! Бди над нас! ( влизат Окор и Енравота ) 
ОКОР: Ювиги, маджарите са отблъснати! С помощта на северняците  ги сразихме, бягат!
ЕНРАВОТА: Не ни излъгаха варягите! Дойдоха ни на помощ с подчинените им славяни! Слава на Тангра!
КХАН ОМУРТАГ: Хазарите останаха сами! С нас са и печенегите! Ще ги прогоним! Звиница ги удържа! Да сразим заедно врага!
ОКОР: Да ги сразим!
ЕНРАВОТА: Към победа! ( Окор и Енравота излизат )
ШАМАН: Ще се убедиш още повече, кхане! Тангра е с нас! Силата  му е безбрежна! След победата ще извършим благодарствени  жертвоприношения! Хвала! Хвала! Хвала!
КХАН ОМУРТАГ: Велик е богът ни! Вечна е славата му! Ела, шамане!Да идем на онази височина и да се насладим на победата!                                                                                  ( излизат )                                       ТРЕТА СЦЕНА
                   ( Мадара. Мария на билото на скалите )

МАРИЯ: Прости ми, Господи! Не издържам повече! Няма да дам        душата си на езическия бог! Исусе Христе ( кръсти се ) ! Обичам Енравота, но не мога да изпълня желанието му да се откажа от Теб!Прости ми, Енравота! Прости ми, Господи! Приеми душата ми!
ШАМАНЪТ НА МАДАРА: ( влиза ) Стой, жено! Недей! Какво си          намислила да правиш?
МАРИЯ: Душата ми принадлежи единствено и само на истинския    правоверен Бог!
ШАМАНЪТ НА МАДАРА: Не може така! Да се погубиш сама! И християнския бог го забранява! Изчакай Енравота, поговори с него! Не се отказвай! Животът е борба! Чуваш ли!?
МАРИЯ: Молих Енравота! Колко пъти?! Той е заслепен от Тангра!
ШАМАНЪТ НА ШАДАРА: Не го прави, жено! Не го прави пред очите  на Конника! Това е свещено място! Не се жертвай пред него в името на християнския бог!
МАРИЯ: Моят Бог е по- силен от всичко! Сърцето ми принадлежи на любимия ми Енравота, но душата на Бога ми!
          ( хвърля се от скалите )
ШАМАНЪТ НА МАДАРА: Не... Какво направи? Самоубийството е грях. Ще ти прости ли това твоя бог? Видя ли това, Тангра? Ти ли пожела? Кой го пожела? Не се ли насити смъртта през последните лета? Не...               ( излиза )


                                     ЧЕТВЪРТА СЦЕНА
                        ( Лагер на българите край Днепър )

ШАМАН: Победа! Слава на Тангра! Враговете са сразени!
КХАН ОМУРТАГ: Тангра ни възнагради!(влизат Енравота  и Звиница) Синове мои, гордея се с вас! Къде е Окор?
ЕНРАВОТА: Падна в битката! Мир на душата му! Стрела го улучи, когато прекосявахме реката!
ЗВИНИЦА: Слава на жупана Окор!
ЕНРАВОТА: Слава на всички! Слава на Тангра!
КХАН ОМУРТАГ: Слава на Тангра! Слава на героите!
ШАМАН: Слава на Тангра! България ще пребъде!
ЗВИНИЦА: Ще се върнем славно в Плиска! И ще я възродим отново! ( влиза Диченг )
ДИЧЕНГ: Ювиги кхане! Шамане! Канартикини! Честита ви победа!
Слава вам!
КХАН ОМУРТАГ: Привет, Диченг! Защо си тук? Кой е в Плиска?
ДИЧЕНГ:В Плиска е Чок! Простете ми, кхане! Идвам с лоши вести!
КХАН ОМУРТАГ: Говори!
ДИЧЕНГ: Ромеите ни нападнаха изненадващо с флота и си върнаха  Месемврия и още няколко крепости! Дукум не можал да      ги удържи! Били много! 
КХАН ОМУРТАГ: Очаквах да нападнат, но не и толкова рано!
ЕНРАВОТА: Когато се върнем, ще видят те!
ШАМАН: Да!
ЗВИНИЦА: Пак ще ги бием!
КХАН ОМУРТАГ: Тази вест няма да развали радостта от победата ни тук! Да излезем от шатрата и да поздравим армията!
( Диченг спира Енравота, останалите излизат )
ЕНРАВОТА: Какво има, Диченг?
ДИЧЕНГ: Прости ми, канартикине! Но има и още! Тангра ме наказва да бъда днес само лош вестител!
ЕНРАВОТА: Говори, бързо!
ДИЧЕНГ: Мария е мъртва! Хвърлила се е от скалите на Мадара!
ЕНРАВОТА: Как, кога? Защо? Не мога да повярвам!                          Не може да бъде!
ДИЧЕНГ: Прости ми, но е истина! Шаманът там се е опитал да я спре! Тя не го послушала! Казала, че няма да смени вярата си!
ЕНРАВОТА: Нима е обичала повече християнския бог от мен!
ДИЧЕНГ: В предсмъртния си час рекла на шамана " Сърцето ми принадлежи на Енравота, а душата ми на моя Бог " ! 
ЕНРАВОТА: Не мога да повярвам! Това ме убива!
ДИЧЕНГ: Бъди смел! Едно ни се дава, друго ни се взема! Хайде!        Животът продължава! Да идем, да поздравим войската!
ЕНРАВОТА: Не мога да го проумея! Защо?  ( излизат )


                                       ПЕТА СЦЕНА  
                                  ( Плиска в руини )

ШАМАН: Нашата престолнина!
КХАН ОМУРТАГ: Ще я възродя! Камък по камък! Плиска ще бъде по- хубава и от преди! Обещавам! Заповядах да се започне първо от храма на Тангра!
ШАМАН: Хвала тебе, Ювиги! Тангра го иска! Вярата ни го иска!
КХАН ОМУРТАГ: И българи, и славяни, и ромейски пленници ще се    впрегнат в работа!
ЧОК: ( влиза ) Ювиги кхане! Ромейските пратеници са тук!
КХАН ОМУРТАГ: Да дойдат! Ще ги посрещнем сред руините! Да видят какво са ни сторили! Къде е Кинам и той да е тук!?
ЧОК: Да, господарю! ( Излиза и влиза с ромейските пратеници и      Кинам )
ПЪРВИ ПРАТЕНИК: От името на императора, привет кесарю, владетел на българите и на други народи!
КХАН ОМУРТАГ: Добре сте дошли пратеници на императора Лъв!      Говорете по- бързо, защото ме чака страшно много работа! Както виждате всичко около нас трябва да се обнови!
ВТОРИ ПРАТЕНИК: Да, кесарю! Императорът в името на мира се      съгласява с исканията на българите! Освен с някои                          неща в допълнение, които бихме искали да поясним!
КХАН ОМУРТАГ: Говорете!
ПЪРВИ ПРАТЕНИК: Що се отнася до взаимните клетви около договора, държи ли владетелят на българите да бъдат изпълнени до край?
КХАН ОМУРТАГ: До край! Друго?
ВТОРИ ПРАТЕНИК: Императорът помоли, ако може да бъдат върнати костите и владетелските инсигнии на императора Никифор!
КХАН ОМУРТАГ: Инсигниите остават! Кости няма! Но ще върна главата на Никифор! На великият ми баща Крум Страшни, мир на праха му, не са му нужни повече наздравици на този свят! Друго? 
ПЪРВИ ПРАТЕНИК: Императорът желае договорът да се подпише в    Константинопол!
КХАН ОМУРТАГ: А- ха! Съгласен съм! Но от високопоставените          ромейски пленници ще си оставя един! Този тук! ( посочва Кинам ) 
ВТОРИ ПРАТЕНИК: Кога да очакваме владетелят на българите?
КХАН ОМУРТАГ: Скоро! До две недели!И приятен ви път, и поздрави  на императора! ( пратениците илизат покланяйки се заедно с Чок и Кинам ) 
ШАМАН: Коварни лицемери! Защо се съгласи да ходиш в Константинипол?
КХАН ОМУРТАГ: Никъде няма да ходя! Ще изпратя Енравота! А ти      вярваш ли императора да се закълне по нашия начин?
ШАМАН: Никога не съм вярвал на ромеите! И има ли за какво да им се вярва? Защо не запази и чашата?
КХАН ОМУРТАГ: В знак на добра воля! Ха- ха- ха!
ШАМАН: Ей!           ( излизат )


                                    ШЕСТА СЦЕНА
                              ( Скалите на Мадара )

ШАМАННЪТ НА МАДАРА: Съжалявам, Енравота! Сторих каквото        можах! Не ме послуша тя!
ЕНРАВОТА: Не си виновен ти! Къде я погребахте?
ШАМАНЪТ НА МАДАРА: В християнското гробище! погребаха я        сънародниците й, ромейските пленници, макар че бе сторила непростим грях! Знам къде е!
ЕНРАВОТА: Прости ми, шамане! Искам да остана сам!
ШАМАНЪТ НА МАДАРА: Добре, добре!  ( излиза )
ЕНРАВОТА: Защо го направи, Мария? Не беше ли любовта ни по- силна от нашите богове? Грешката е моя. Сега осъзнавам, когато съм сам, без теб. Боли ме... Не мога да си го простя. Не биваше да искам неща, които в сравнение със страданието ми сега изглеждат    толкова дребнави. Не мога да те забравя. И как? Не се отказа от твоя бог, но не си се отказала и от мен. Какво да сторя? Казваше, че твоят бог винаги прощава и знам,че и ти си ми простила. Аз също ти прощавам. Все още съм жив... и искам да поправя грешката си,    доколкото е възможно. Има ли надежда? Толкова е  трудно да преодолееш мъката си. Ще открия ли смисъл и вяра? Ще получа ли знак. Не мога да ида на гроба ти днес. Не съм готов. Не съм готов все още.                                                                                                           ( излиза )


                                    СЕДМА СЦЕНА
                           ( Плиска, тронната зала )

КХАН ОМУРТАГ: Е, позакърпена малко!
ШАМАН: Строителите щ си свършат работата! Капището е почти        готово! После всички ще довършат тук!
КХАН ОМУРТАГ: Гледам и пленниците напредват по крепостните стени! И така сме започнали със строителство! Защо да не                продължим и след въстановяването престолнината ни?
ШАМАН: Бива, ювиги! Бива!
КХАН ОМУРТАГ: Мисля да построя аул на Тича и мост да се направи  също там! И на Истъра да направим нещо укрепено и хубаво! Да се помни, да се напише върху камък мъдро слово за бългаските победи, да се продължи традицията! Кинам ще свърши тази работа!
ШАМАН: Защо той? Да бъде с наши знаци! Кинам пише на гръчки!
КХАН ОМУРТАГ: Открили са начин гърците да описват и да разказват по- подробно! Нашите знаци не могат така! Може да пише на гръчки, но ще пише за нашите дела и победи! Такива има и около Конника от Мадара! От сто лета никой не е писал за нашите победи там! Но аз ще заповядам да бъде направено!
ШАМАН: Хвала тебе, ювиги! Но и нашите знаци трябва да ги има      навсякъде, където е стъпил българинът!
КХАН ОМУРТАГ: Ще има! Слава на Тангра!
ШАМАН: Слава на Тангра!
КХАН ОМУРТАГ: За подписването на мирния договор с ромеите в Константинопол изпратих Енравота, Кинам и още няколко знатни боили! Мен ме съмнява договора да бъде подпечатан  в големия град! За тях това е срамно! Какво ще кажеш?
ШАМАН: Ние ги каним в нашите дворци, но те нас не! Подценяват    ни! Но това е лошо за тях!
КХАН ОМУРТАГ: И добре за нас!
ШАМАН: Време е да се връщам в капището!
КХАН ОМУРТАГ: А аз ще погледам как върви строителството!
( излизат )

                                   ОСМА СЦЕНА
                  ( Пред стените на Константинопол )

РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: ( евнух ) Гледайте, варварите идват! Кой      ли от тях е господарят им?
РОМЕЙСКИ ПОП: Кой да ти каже? Всички ми изглеждат еднакво!
( българите влизат )
ДИЧЕНГ: Привет, ромеи! Вие ли ще ни водите в града?
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: За съжаление, не! Тук сме за да подпишем    мирния договор!
ЧОК: Къде е императорът?
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Императорът е зает! Богоизбраният има да върши много, много важни дела! Ти ли си господарят на българите?
ЧОК: Не! И нашият богоизбран владетел има да върши много важни дела!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Мислим еднакво! И вярвам ще има взаимно разбирателство и мир! Ето го и договора, подпечатан от самия император Лъв! Всъщност те са два! Единият за вас и единият за нас! Подпечатайте и двата!
ЕНРАВОТА: Първо ще ги прочетем и ще ги сверим!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Разбира се! Ваше право е! ( Енравота и Кинам отиват встрани с договорите )
ЧОК: А, докато не сме забравили! Главата на императора Никифор! ( дава торбата с главата на министъра )
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: О, вземете я! ( ромейски поп я взема ) А инсигниите?
ЧОК: Те остават за нас! И кхана ни го каза на пратениците в Плиска!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Все пак, да попитам!
ДИЧЕНГ: ( към Чок ) Подъл евнух! Не ги понасям тези! Мъж ли е,    жена ли е?
ЧОК: И тебе да те... и ти ще проговориш така!
ДИЧЕНГ: Опазил ме Тангра!
ЕНРАВОТА: ( приближава, към министъра ) Ето, заповядайте!Подпечатани с печата на Кхан Омуртаг!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: А ти кой си?
ЕНРАВОТА: Синът на кхана!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Похвално! И начетен! Кой те научи?
ЕНРАВОТА: Кинам! Ето, този мъж! Грък е, наш пленник!
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Няма ли да го освободите?
ЕНРАВОТА: Засега, не! Нужен ни е!
ДИЧЕНГ: А кой ще се закълне по договора, по нашия начин?
ЧОК: Остави, важни са основните неща!
ДРУГ МИНИСТЪР: Аз, от името на императора! Ще се закълна по вашите традиции!
ЧОК: Не те насилваме! Искаш или не?
ДРУГ МИНИСТЪР: Не!
ДИЧЕНГ: Готово! Да си ходим!
ЕНРАВОТА: Но аз ще го направя! Не само ще се закълна по християнски, но и ще приема християнството!
ЧОК: Какво, полудя ли? Свършихме си работата, а и те не настояват!
ДИЧЕНГ: Опомни се, Енравота!
ЕНРАВОТА: Не ме спирайте! Решил съм го! Ще приема                   християнството! Кой ще ме кръсти? ( към ромейския поп ) Ти ли свещеннико?
ЧОК: Не е за вярване!
ДИЧЕНГ: Не може да бъде! Ти ли го нави бе, Кинаме!
КИНАМ: Съвсем не! И за мен е изненада! Не съм го очаквал
РОМЕЙСКИ МИНИСТЪР: Това е чудо! Оставете човека да прогледне!
РОМЕЙСКИ ПОП: Ела, благородний! Аз ще те кръстя! ( ромеите и Енравота излизат наляво )
ДИЧЕНГ: О, Тангра! Стоим и гледаме! Кхана ще ни утрепе! Да идем и да изчакаме там!
ЧОК: Майко мила! Срам! Позор!
                                  ( българите излизат надясно )                         КРАЙ НА ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ

vote гласувай за творбата | favor добави в любими | send изпрати на приятел
comment напиши коментар | error открих грешка | alert сигнализирай за нередност
save as txt свали като txt | save as doc свали като doc | save as pdf свали като pdf

автор:

раздел: Проза -> Пиеси
публикувана на: 2019-11-21
прочитания: 70
точки: 3 (виж далите точки)
коментари: 0 (виж коментарите)
препоръчано от: 1 (виж препоръчалите)

Вход