Душите в полет нямат знак,
от който да личи какви са.
Те после стават на маяк
и светлината им поета
от него води през земи,
през тъмни дупки и морета.
И щом се връщаме към теб,
и щом душите имат нужда
перото ти да ги събужда-
маяк си бил, освен поет.